THE ASSOCIATION OF PATRISTIC PSYCHOLOGY PRAXIS

FOR A SCIENCE OF THE SOUL INTO TRADITION

Despre nevăzutul văzut

Splendorile cele mai adânci şi fără de sfârşit ale sufletului sunt ascunse de taină şi dezvăluite doar celui ce se face părtaş tainei, accesând calea Iubirii-Adevăr. Pe drumul spre Emaus Iubirea-Adevăr s-a arătat în trup numai cât să fie văzută de ochii trupeşti ai celor doi şi imediat s-a făcut nevăzută, retrăgându-se în adâncul inimii omeneşti şi devenind transparentă doar celui ce doreşte să-şi deschidă şi să-şi cureţe de lume şi de trupesc ochiul lăuntric. Tocmai de aceea, iubirea este vedere, dar nu în orice duh, ci doar în Adevăr, Duh al Mângâierii şi al Eliberării Tămăduitoare de sub imperiul minciunii de sine.

Nevăzutul devine văzut prin Adevăr, iar Adevărul-Cale, Dragoste este!

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype
English